Selecteer een pagina

Visie

We staan voor heldere, hedendaagse architectuur.

Puur, kwalitatief en duurzaam: wie op zoek is naar architectuur die aan deze eisen voldoet, is hier aan het juiste adres. We bieden functionele architectuur die vormelijk én technisch beantwoordt aan de behoeften van de opdrachtgever.

Iedereen is uniek en heeft eigen, specifieke wensen en behoeften. Dat maakt elk project bijzonder. Door nauwe interactie met de opdrachtgever creëren we een authentiek ontwerp op maat.

Duurzaam bouwen en verbouwen is vandaag essentieel. Vanaf het prille begin, bij het allereerste voorontwerp, staan flexibiliteit, energie-efficiëntie en bewuste materiaalkeuzes centraal. Zo ben je ervan verzekerd dat het gebouw een meerwaarde biedt voor jezelf en de omgeving. Bovendien behoudt of verhoogt een duurzaam gebouw zijn waarde naar de toekomst toe.

Kristof Van Hoof architect huisartsenpraktijk Zoersel houten gevelbekleding

Energiebewust en duurzaam bouwen

Sinds 1 januari 2006 is de nieuwe regelgeving inzake energieprestatie en binnenklimaat – kortweg EPB – van toepassing voor het bouwen en verbouwen van residentiële projecten in Vlaanderen.

Energieprestatie is een combinatie van factoren:

  • de vorm van het gebouw
  • het vereiste isolatieniveau van een woning
  • de energiezuinigheid van installaties die voorzien in warmte- of koudeopwekking en -afgifte

Binnenklimaat omvat de ventilatie-eisen in de woning en de beperking van het risico op oververhitting in de zomer.

De EPB-regelgeving verplicht ons de energieprestaties van gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn realiseren we zo een aanzienlijke energiebesparing, hetgeen gunstig is voor het leefmilieu én voor onze energiefactuur.

De mate waarin aan de EPB-regelgeving wordt voldaan, wordt uitgedrukt in het E-peil en het S-peil. Deze zijn bepaald volgens vastgelegde parameters en berekeningen.

In 2009, toen het maximaal toegelaten E-peil nog 100 bedroeg, ontwierpen we reeds een woning die bij oplevering in 2011 een E-peil haalde van 49.

In 2016 leverden we onze eerste BEN-nieuwbouwwoning op met een E-peil van 28. Sindsdien voldoen al onze nieuwbouwrealisaties aan minstens dezelfde eisen.

Het S-peil bepaalt hoeveel energie nodig is om de temperatuur in de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm van de constructie, hoe lager het S-peil.

Sinds 2021 bedraagt het maximale toegestane S-peil 28.

Een goed zomercomfort in de woning verdient steeds meer aandacht.

Door de steeds verbeterende isolatietechnieken en luchtdichtheid van nieuwbouwwoningen bestaat het gevaar van oververhitting tijdens de zomermaanden. We besteden hier de nodige aandacht aan door van bij het voorontwerp rekening te houden met zonwering op zongevoelige gevels. Bovendien voorzien we mogelijkheden voor een goede (nacht-)ventilatie.

Wie duurzaam wil bouwen, moet vandaag ten volle rekening houden met materiaalkeuzes.  In samenspraak met de bouwheer implementeren we deze keuzes bij het opmaken van de plannen en de uiteindelijke keuzes van de materialen en technieken.

Kristof Van Hoof Architecten